تو بتاب... :: جمعه ٢۳ تیر ۱۳٩٦
اشک ماه... :: دوشنبه ٢۱ فروردین ۱۳٩٦
یلدای من... :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳٩٥
کوچه غریب... :: دوشنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٥
رویای شیرین... :: چهارشنبه ۱ مهر ۱۳٩٤
دزیره... :: یکشنبه ٢۳ آذر ۱۳٩۳
خیال... :: سه‌شنبه ۱۳ خرداد ۱۳٩۳
اگر او باز آید.... :: جمعه ۱۱ بهمن ۱۳٩٢
جشن تولد رویایی... :: چهارشنبه ٤ بهمن ۱۳٩۱
آزرده... :: چهارشنبه ٢٥ امرداد ۱۳٩۱
آرزوی دل... :: شنبه ۱٩ فروردین ۱۳٩۱
روزی که از راه برسی... :: یکشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩٠
خداحافظ نمی گویم... :: شنبه ۱۳ اسفند ۱۳٩٠
عذاب... :: یکشنبه ٩ بهمن ۱۳٩٠
بیا بریم یه جای دور... :: چهارشنبه ۱٤ دی ۱۳٩٠
یلدای من... :: سه‌شنبه ٢٩ آذر ۱۳٩٠
پاییز سال بعد... :: پنجشنبه ٢٦ آبان ۱۳٩٠
یه حرفهایی همیشه هست... :: یکشنبه ۱٥ آبان ۱۳٩٠
دلتنگی شبونه... :: سه‌شنبه ۳ آبان ۱۳٩٠
واژه های کوچه گرد... :: چهارشنبه ۱۳ مهر ۱۳٩٠
خیال روی تو... :: سه‌شنبه ٢٢ شهریور ۱۳٩٠
شب عشق... :: چهارشنبه ٢٦ امرداد ۱۳٩٠
مسافر غریب... :: شنبه ۱٥ امرداد ۱۳٩٠
از خدا خواسته...! :: چهارشنبه ٢٩ تیر ۱۳٩٠
بوسه یعنی... :: یکشنبه ۱٢ تیر ۱۳٩٠
عاشقانه... :: چهارشنبه ۱ تیر ۱۳٩٠
صیاد دل... :: دوشنبه ۱٦ خرداد ۱۳٩٠
عروس نقطه چین ها... :: سه‌شنبه ٢٠ اردیبهشت ۱۳٩٠
خیال روی تو... :: پنجشنبه ٢٥ فروردین ۱۳٩٠
بهار می آید... :: پنجشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸٩
کلافه... :: دوشنبه ٩ اسفند ۱۳۸٩
بیا و بمان... :: سه‌شنبه ۱٢ بهمن ۱۳۸٩
شب تنهایی مرد... :: پنجشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٩
همیشه یه رازی هست...! :: یکشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٩
بگذار بگریم... :: چهارشنبه ۱ دی ۱۳۸٩
از تو... برای تو... در کوچه های شب! :: چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۸٩
راز دل... :: سه‌شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٩
نمی دانم چه شد...! :: یکشنبه ٧ شهریور ۱۳۸٩
بخواب ای گل نازم... :: شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٩
سوغات... :: سه‌شنبه ۱٩ امرداد ۱۳۸٩
عشق یعنی لذت یک آرزو... :: یکشنبه ۱٠ امرداد ۱۳۸٩
تو و ماه... من و راه...! :: پنجشنبه ٢٤ تیر ۱۳۸٩
سایه... :: یکشنبه ۱۳ تیر ۱۳۸٩
کوچه ی غریب...! :: یکشنبه ۳٠ خرداد ۱۳۸٩
شکنجه گر... :: پنجشنبه ٢٠ خرداد ۱۳۸٩
مادر... :: چهارشنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٩
گناهکار...! :: یکشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٩
آسمان وقت قرار من و تو ابری بود... :: یکشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٩
بارانی ام کن...! :: شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۳۸٩
وقت رسیدن تو... :: یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
یکی بود، یکی نبود و... گریه بود! :: شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
زائر... :: دوشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸٩
برای خودم.......... رویای خودم...! :: چهارشنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸٩
گل کاشکی... :: دوشنبه ۱٦ فروردین ۱۳۸٩
در انتظار بهار... :: چهارشنبه ٢٦ اسفند ۱۳۸۸
همان کوچه... :: چهارشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸۸
انتظار........! :: یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸
دیروز...! :: دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸
عذاب دوست داشتن...! :: یکشنبه ٢٥ بهمن ۱۳۸۸
باران تو...! :: شنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸۸
مفهومی برای عشق... :: شنبه ۳ بهمن ۱۳۸۸
برای تولدت... :: شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
شربت تلخ... :: چهارشنبه ٩ دی ۱۳۸۸
قرار ما... :: سه‌شنبه ٢٤ آذر ۱۳۸۸
رخ یار... :: سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸
چقدر سخته...! :: دوشنبه ٢٥ آبان ۱۳۸۸
می خواهم بارانی شوم... :: شنبه ۱٦ آبان ۱۳۸۸
عشق غایب... :: یکشنبه ٢٦ مهر ۱۳۸۸
حیف بودی گلم... :: پنجشنبه ۱٦ مهر ۱۳۸۸
پرواز را باور کنیم... :: دوشنبه ٦ مهر ۱۳۸۸
آواز سفر........... :: یکشنبه ۸ شهریور ۱۳۸۸
یاور همیشه مومن دلم... :: شنبه ٢٤ امرداد ۱۳۸۸
شاید ببینمت... :: پنجشنبه ۸ امرداد ۱۳۸۸
کاش امشب ببارد...! :: یکشنبه ٢۸ تیر ۱۳۸۸
تقدیر... :: شنبه ٢٠ تیر ۱۳۸۸
دوباره از تو گفتن...! :: سه‌شنبه ٩ تیر ۱۳۸۸
میوه های آرزو ، رسیدنی ست... :: سه‌شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸۸
حرفهای ناگفته ای که... :: دوشنبه ٤ خرداد ۱۳۸۸
همزاد... :: چهارشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸۸
حالا که نیستی...! :: چهارشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸۸
گاه و بیگاه های من... :: سه‌شنبه ٢٥ فروردین ۱۳۸۸
نسیم باد نوروزی... :: دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸
قدم باد بهار... :: سه‌شنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٧
بروید در پی عشق... :: چهارشنبه ٢۱ اسفند ۱۳۸٧
تو همه بود و نبودی... :: دوشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٧
قاب نقاشی... :: شنبه ۳ اسفند ۱۳۸٧
غریبه، غریبه نیست...! :: شنبه ٢٦ بهمن ۱۳۸٧
وقتی تو آمدی... :: یکشنبه ٢٠ بهمن ۱۳۸٧
مترسک...! :: دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧
هر روز به این کوچه بیا... :: دوشنبه ٧ بهمن ۱۳۸٧
تصویر رویا... :: شنبه ٢۸ دی ۱۳۸٧
زمستان را دوست دارم... فقط به خاطر تو! :: پنجشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٧
محرم آمد و ماهم عزا شد.... :: شنبه ۱٤ دی ۱۳۸٧
لعنت به خوابهام... :: پنجشنبه ٥ دی ۱۳۸٧
یلدای من... :: شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
باز من و ... :: شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧
ماهیگیر... :: یکشنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٧
راز کوچ بی صدایت... :: سه‌شنبه ٥ آذر ۱۳۸٧
عشق مکتوب... :: پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧
مسافر... :: چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧
بی تاب... :: شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧
دوباره باران... دوباره تو...! :: چهارشنبه ۱٥ آبان ۱۳۸٧
برای عاشقی، تو را کم دارم... :: شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧
بیگانه...! :: دوشنبه ٦ آبان ۱۳۸٧
گل سرخی که نیاوردی...! :: سه‌شنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٧
زیر لفظی! :: پنجشنبه ٢٥ مهر ۱۳۸٧
تو ماندگاری در دلم، می دانمت... می دانمت! :: شنبه ٢٠ مهر ۱۳۸٧
تا ابد دلتنگ بی تو بودنم... :: دوشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٧
آخر خط ... :: سه‌شنبه ٢ مهر ۱۳۸٧
دارم از یاد تو! میرم... :: چهارشنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٧
کاش یک شب...! :: شنبه ٢۳ شهریور ۱۳۸٧
یک شب ، یک کوچه... یک من ، یک تو...! :: سه‌شنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٧
بانوی بارانی...! :: شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧
جای تو خالی...! :: یکشنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٧
..... :: سه‌شنبه ٥ شهریور ۱۳۸٧
عاشقانه... :: شنبه ٢ شهریور ۱۳۸٧
وقتی رفتی... :: چهارشنبه ٢۳ امرداد ۱۳۸٧
نقطه چین... :: دوشنبه ٢۱ امرداد ۱۳۸٧
حیف از عشقمون...! :: سه‌شنبه ۱٥ امرداد ۱۳۸٧
تشنه ی باتو بودنم... :: شنبه ۱٢ امرداد ۱۳۸٧
سهم و حال و کار من... :: دوشنبه ٧ امرداد ۱۳۸٧
خیس خستگی... :: چهارشنبه ٢ امرداد ۱۳۸٧
چقدر دلم گریه می خواد... :: سه‌شنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٧
زندگی با رویا... :: پنجشنبه ٢٠ تیر ۱۳۸٧
نگاه من، صدای تو... :: شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧
تنها... :: یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧
دل تو اهل همین جاست... :: چهارشنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٧
گفتم... نگفتم؟! :: چهارشنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٧
با من چه کرده ای؟!... :: یکشنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٧
پره بارون... :: شنبه ۱۱ خرداد ۱۳۸٧
بازنده...! :: یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧
افسوس! :: پنجشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
کوچه و بارون... :: سه‌شنبه ۱٧ اردیبهشت ۱۳۸٧
می شنوی؟ هنوز می بارد... :: دوشنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٧
لجباز...! :: یکشنبه ۱ اردیبهشت ۱۳۸٧
شبگرد تنها... :: پنجشنبه ٢٢ فروردین ۱۳۸٧
آرزوی محال من... :: پنجشنبه ۱٥ فروردین ۱۳۸٧
بهاری باشید و سبز... :: دوشنبه ٢٧ اسفند ۱۳۸٦
چیه دلم!!! اسیری؟! :: یکشنبه ۱٩ اسفند ۱۳۸٦
حس ناکامی... :: یکشنبه ۱٢ اسفند ۱۳۸٦
زندگی رسم دردناکی است! :: دوشنبه ٦ اسفند ۱۳۸٦
من اگه نباشم... :: شنبه ٢٧ بهمن ۱۳۸٦
شايد! شايد... :: چهارشنبه ۱٧ بهمن ۱۳۸٦
آرزوی محال... :: پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۳۸٦
منتظر... :: شنبه ٦ بهمن ۱۳۸٦
یک نفر باز صدا زد... :: دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۸٦
چگونه محرمت را بسرایم؟... :: پنجشنبه ٢٧ دی ۱۳۸٦
دل تنگ... :: شنبه ٢٢ دی ۱۳۸٦
جشن میلادت مبارک... :: چهارشنبه ۱٩ دی ۱۳۸٦
ماه من... :: شنبه ۱٥ دی ۱۳۸٦
تو را به خاطر خواهم داشت... :: یکشنبه ٩ دی ۱۳۸٦
شعر بی واژه... :: سه‌شنبه ٤ دی ۱۳۸٦
يکی بود... يکی نبود... :: شنبه ۱ دی ۱۳۸٦
دريا دل... :: سه‌شنبه ٢٧ آذر ۱۳۸٦
بیگناه... :: پنجشنبه ٢٢ آذر ۱۳۸٦
ساز مخالف... :: پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦
سایه... :: شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸٦
کوچه و کوچه گرد... :: یکشنبه ٢٧ آبان ۱۳۸٦
نامه ای از طرف خدا... :: یکشنبه ٢٠ آبان ۱۳۸٦
دوباره بی قرار... :: یکشنبه ۱۳ آبان ۱۳۸٦
... :: چهارشنبه ٩ آبان ۱۳۸٦
ماهی تنگ بلور... :: شنبه ٥ آبان ۱۳۸٦
خسته ام... خسته! :: دوشنبه ۳٠ مهر ۱۳۸٦
عشق تو بسم بود... :: یکشنبه ٢٢ مهر ۱۳۸٦
وقتی که تو رفتی... :: پنجشنبه ۱٩ مهر ۱۳۸٦
کوچه دل... :: یکشنبه ۱٥ مهر ۱۳۸٦
زيباترين معشوق... :: دوشنبه ٩ مهر ۱۳۸٦
تا همیشه... :: شنبه ٧ مهر ۱۳۸٦
دوستت دارم... :: یکشنبه ۱ مهر ۱۳۸٦
اون که رفته... :: سه‌شنبه ٢٧ شهریور ۱۳۸٦
لب دريا... :: پنجشنبه ٢٢ شهریور ۱۳۸٦
با تو ، تا تو... :: دوشنبه ۱٩ شهریور ۱۳۸٦
آرزو... :: چهارشنبه ۱٤ شهریور ۱۳۸٦
وقت عبور تو... :: شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦
آهای، بندر... دارم میام :: پنجشنبه ۱ شهریور ۱۳۸٦
بهش بگین نرو، بمون... :: سه‌شنبه ۳٠ امرداد ۱۳۸٦
پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦ :: پنجشنبه ٢٥ امرداد ۱۳۸٦
طلوع تو... :: دوشنبه ٢٢ امرداد ۱۳۸٦
باران زده... :: چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦
برای تو می نويسم... :: شنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٦
فقط باش... :: سه‌شنبه ٩ امرداد ۱۳۸٦
هر وقت که بارون ميزنه... :: دوشنبه ٢٥ تیر ۱۳۸٦
عشق، بودن در هوای توست... :: شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦
در حسرت دیدار چشمانت... :: سه‌شنبه ۱٩ تیر ۱۳۸٦
فاصله من و تو :: یکشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٦
مادر... :: پنجشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٦
تو همه شعر منی... :: سه‌شنبه ۱٢ تیر ۱۳۸٦
فقط برای تو می نویسم... :: شنبه ٩ تیر ۱۳۸٦
دیروز من... :: چهارشنبه ٦ تیر ۱۳۸٦
وقتي رفتم... :: سه‌شنبه ٥ تیر ۱۳۸٦
برگرد، پرنده من... :: شنبه ٢ تیر ۱۳۸٦
نگاهم به دنبال توست... :: سه‌شنبه ٢٩ خرداد ۱۳۸٦
بمان، ای هميشگی ترين... :: شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦
غم عشق تو... :: سه‌شنبه ٢٢ خرداد ۱۳۸٦
تمنای محال... :: شنبه ۱٩ خرداد ۱۳۸٦
بازی روزگار... :: چهارشنبه ۱٦ خرداد ۱۳۸٦
دلم می سوزد از باغی که می سوزد... :: شنبه ۱٢ خرداد ۱۳۸٦
شب بی تو ، شب بی من... :: سه‌شنبه ۸ خرداد ۱۳۸٦
اجازه هست قصه را با انتظار تو ادامه بدم؟ :: شنبه ٥ خرداد ۱۳۸٦
سفرت بخير... :: چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦
و عشق، صدای فاصله هاست... :: دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸٦
شب ، مهتاب ، من و تو... :: شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸٦
بر لب جوی نشین و گذر عمر ببین... :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
تنها با ياد تو... :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
قصه من ، قصه تو ، قصه ما... :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
به همين آساني... :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
آره بابا، عشق منی... :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
آخرين قمار... :: پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦
دوباره سلام... :: چهارشنبه ٢٦ اردیبهشت ۱۳۸٦