نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱۱:۳٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٢ خرداد ۱۳۸٦

   

     ميميرم برات...

               نمي دونستي ميميرم بي تو، بدون چشات

     رفتي از برم...

               نمي دونستي كه دلم بسته به ساز صدات

                          آرزومه كه مي دونستي كه من ميميرم برات  

                                                                  ميميرم برات...

 

     عاشقم هنوز... 

               نمي خواستي كه بموني و بسوزي به ساز دلم

     گفتي من ميرم... 

               تو مي خواستي بري تا فرداها، گل خوشگلم

                            برو كه راهي نيست تا فرداها، عزيز دلم

                                                                  عزيز دلم...

                                        

     سفرت بخير...

               اگه ميري از اينجا تك و تنها تا يه شهر دور

               برو كه رفتن، بدون ما مي رسه به يه دنيا نور

 

     سفرت بخير...

               برو گر شكستي زمن، مي توني دوباره بساز

               از دلي شكسته ، نااميد و خسته ، تو باز برو

                                                             تو بازم برو...

 

     نمي خوام بياي

                نمي خوام ميون تاريكي من، تو حروم بشي

     نمي خوام ازت

                نمي خوام مثل يه شمع بسوزي برام، تو تموم بشي

     برو تا بزرگي،

                مي خوام كه فقط آرزوم بشي

                                                   آرزوم بشي...

 

    نمي خوام بياي، نمي خوام ميون تاريكي من، تو حروم بشي

     نمي خوام ازت، نمي خوام مثل يه شمع بسوزي برام، تو تموم بشي

     برو تا بزرگي، مي خوام كه فقط آرزوم بشي

                                                              آرزوم بشي...