نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٦ شهریور ۱۳۸٧

     تمام کوچه ها را درنوردیدم

     به دنبال یکی  آغوش مهتابی

     به دنبال همان  بانوی بارانی

     تمام فکر و ذهنم

     دیدن رویش!

     ولی افسوس...

     نیست دیگر توانی!

     دگر این کوچه گردی  هم

     ندارد شور و حالی

     کجا اینک بیاویزم ،

     دو کفش خسته خود را ؟!...

 

                             (کوچه گرد)