نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱٢:۱٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۱ آبان ۱۳۸٧

 

     برای تا تو رسیدن، شهاب کم دارم

     برای لمس نگاهت، سراب کم دارم

    

     برای از تو گفتن، واژه ها نایابند

     صدای حبس شده، شعر ناب کم دارم

    

     تنم سوخته از سوز نگاه مهربانت

     برای آه لبت، جواب کم دارم

    

     بیا ساقی و جان تازه ام ده

     برای مستی ام، جام شراب کم دارم

    

     در این سرما چه تنها مانده این تن

     هوای داغ پراز آفتاب کم دارم

    

     بمان و حرفی از رفتن نزن با من

     میان ماندن و رفتن، انتخاب کم دارم

    

                                  (کوچه گرد)