نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ٢:٢٤ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ آبان ۱۳۸٧

 

     سه نقطه های تو، با هزار واژه و من

     در تب یک نقطه از لبت مانده ام بی تاب

     کابوس نبودن تو و شب گریه های من

     آرزوی دیدن بی پرده ی شما در خواب

      

     خاطرات بارانی و من و شبهای مهتاب

     میان این همه رویا، فقط تویی کمیاب

     خسته در جاده های خیال، تو را می جویم

     همیشه اضطراب بود سهم من زین خواب

      

     کجاست آنکه زمن آتشی بگیراند؟

     بسازد از تن خسته ام قطعه های مذاب

     بیا و تمام کن انتظار را در من

     بدون شرح و سه نقطه... پر از حکایت ناب

      

     روزگار غریبی است نازنین، می دانم

     نه حرف مانده برایم نه عشقهای مجاب

     یکی بود و نبود و... تنها ماندم و هنوز

     در تب یک نقطه از لبت مانده ام بی تاب

                                                     (کوچه گرد)