نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٢ آبان ۱۳۸٧

توی جاده، تک و تنها

یه مسافر، توی شبها

کوله بار غم، رو دوشش

صدهزار قصه، تو گوشش

 

          نمی دونم که کجا بود!

          نمی دونم که کجا رفت...!

 

رو تنش گرد مصیبت

توی مرداب حقیقت

طعم تلخ یه جدایی

اونو با غم داده عادت

 

          نمی دونم که کجا بود!

          نمی دونم که کجا رفت...!

 

دستهای سرد و سیاهش

چشمهای مونده به راهش

یه کسی بوده که رفته

زندگی شده تبــاهش

 

          نمی دونم که کجا بود!

          نمی دونم که کجا رفت...!

                    فقط اینجا رو نمی خواست

                    بی صدای بی صدا رفت...

 

فقط اینجا رو نمی خواست

بی صدای بی صدا رفــت...

                              رفــــــت...

                                     رفــــــــت...