نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۳٠ آبان ۱۳۸٧

     برای قاب عکست نازنینت

     به روی دیوارهای سرد کوچه

     میخ  می کوبم،

     ویا حک می کنم آن را

     میان این دل همیشه آشوبم

     نترس جانم! چیزی نیست...

                        تنهام، ولی خوبم!

     با دردهایم می سازم و

     بر چارچوب خاطرات کهنه، مصلوبم

     غمگین نشو،

     گر پلکهایم روی هم رفته است!

     نمی خواهم به چشمانت بیفتد چشم مرطوبم...

     از این اشک و از این بغض،

     تمام دفترم پر شد

     در و دیوار را پر می کنم از عشق مکتوبم...

                                 (کوچه گرد...)