نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱:۱۱ ‎ب.ظ روز شنبه ٢۳ آذر ۱۳۸٧

   باز شب است و مهتاب و کوچه های تنهایی!
   باز من و شعر و خاطرات رویایی!
   باز دیوانه گی،
            باز پروانه گی،

  
   باز پریدن به هوای تو و آشفته گی!

   ...