نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ٤:۱٩ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ بهمن ۱۳۸٧

     و من اینجا، تنها...

     برف و باران بر من!

     ترس طوفان در من!

     سایبان قدم هرچه پرستو: بی تاب

     آشنای نگه هرچه ستاره: مهتاب

     زخم تلخ از هر باد،

     روی دست و سر من!

     هر کبوتر، عاشق،

     آشنا با پر من!

     گامهایم ،

     سبد عاشقی و بذر زمین!

     دستهایم؟

     دستهایم تنها...

     جاده ی سرد عبور از جالیز

     ترس یک دشمن زرد

     روی نقاشی دلها: پاییز

     و تو اینجا ؟...

     آزاد

     از سراسیمگی هرچه مترسک در باد

    

     و تو اینجا آزاد

     از سراسیمگی هر چه مترسک در باد...

    

                                      (فرشته مه نگار)