نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٧ فروردین ۱۳۸۸

 

     زکوی یار می آید نسیم باد نوروزی

                           از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

    

 

     چوگل گر خرده ای داری خدا را صرف عشرت کن

                                که قارون را غلطها داد سودای زراندوزی

    

 

     به صحرا رو که از دامن غبار غم بیفشانی

                                 به گلزار آی کز بلبل غزل گفتن بیاموزی

    

 

     سخن در پرده می گویم چوگل از غنچه بیرون آی

                         که بیش از پنج روزی نیست حکم میر نوروزی

    

 

     ندانم نوحه قمری به طرف جویباران چیست

                          مگر او نیز همچون من غمی دارد شبان روزی

    

 

     جدا شد یار شیرینت کنون تنها نشین ای شمع

                         که حکم آسمان این است اگر سازی و گرسوزی...

    

                                                 (حافظ شیرازی)