نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۸:٤۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ۱٠ آذر ۱۳۸۸

     ته این کوچه

               ز تاریکی شب، بن بست است!

     سر این کوچه

               ز دلتنگی مهتاب، بارانی ست!

     تن من راهی نیست

          تن من خسته تر از پاییز است...

     و در این تاریکی،

     واژه ای یافته ام با دلِ تنگ

                    واژه ام، امید است!

     که هنوز پا بر جام

     که هنوزم اینجام

     توی این کوچه تنگ

     که ببینم رخ یار،

          رخ یاری که به او می بالم...

    

                                (کوچه گرد...)