نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ٧:٠٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸

     از راه دور،

        پشت این فاصله ها،

        دشتهای سوت و کور،

     از میان زمستانی که

        اینجاست

             در هوای من!

        و با بودنش

            خبر از روز تو می دهد،

     از همین روزهای بی تو،

     برایت شعری می سرایم

     برای آمدنت...

     و برای حضورت میان این پس کوچه ها...

      

     از میان باران و بادها،

        همنوا با ستاره ها،

        به یاد تو ،

        به یاد مهتاب و

           خاطرات کوچه ها،

     برایت شعری می سرایم

     برای بودنت...

     و برای نبودنت میان این لحظه ها...

      

     در تمام کوچه ها،

     میان خاطرات شیرین،

     یادهای آشنا،

     گذرگاههای عشق،

     میان نغمه ی چکاوکها،

     و هرجا که عطر باران می تراود

     دنبال تو گشتم تا

     برایت شعری بسرایم

     برای تولدت...

     و برای سکوتت میان این واژه ها...

      

     گشتم اما نیافتمت!

     نبودی!... نیستی،

     اما...

        هوایت همچنان جاریست!

      

     شعرهایم...

        همه را ،

        همراه خاکستر آرزوهایم

        به باد سپردم!

        تا نثارت کند به رسم هدیه

        شاید روزی.....

      

     آه، ای شراب ناب!

     ای رفته از برم

     ای سراب...

     برایت دارم آرزویی:

          خوشبختی ات را

               تا ابد و هر روز

     و برایم آرزویی:

     بتابان،

          لبخند مهتابی ات را

              تنها برای امروز...

    

                                  (کوچه گرد...)