نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱۱:٢۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۳ اسفند ۱۳۸۸

      انگار همین دیروز بود!

      از سرزمین باران آمدی و خواندی

      مست شدم و سرخوش...

      ماندم و ماندی!

      از مهتاب گفتیم و تابید

      از باران خواندیم و بارید

      حرف رفتن شد و دل نالید

      نه راه پس، نه راه پیش!

      حرف آخر و...

                 هر دو دل کیش

      و بعد... 

      من ماندم و خودم

      خود خسته و آشفته ای که مرده بود!

      تو ماندی و رویایم

      رویایی که در خواب مانده بود!

     

      آری، همین دیروز بود...

       

                                    (کوچه گرد...)