نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱٠:۳٩ ‎ق.ظ روز شنبه ٢٦ خرداد ۱۳۸٦

 

     گفته بودي، از غرورم، از سکوتم، خسته اي
     من شکستم هر دو را...
     گفته بودم، از سکوتت، از غرورت٬ خسته ام
     با خاموشي مغرورانه ات
     شکستي تو مرا...
     با تو گفتم
        از همه تنهايي ام، خستگي ام
     با تو گفتم تا بداني
        با همه ناجيگري، بي ناجي ام
     تو، سکوتت خنجريست
                             بر قلب من
     و حضورت، مرهمي
                            بر زخم من
     پس، باش
     تا هميشه با من باش
     حتي اگر خاموشي...