نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱:٥٥ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٢٧ اردیبهشت ۱۳۸٦

جز يك بار،

آن روز كه روي چمنها هر كدام گل سرخي در دست داشتيم

گلها را به هم داديم و باز هر كدام گل سرخي در دست داشتيم

گل من را بوييدي و بازي را شروع كردي

گفتي :من مال تو ام و تو ؟

گفتم :من هم مال تو ام !

بازي تمام شده بود و نتيجه ها معلوم...

من خودم را به تو باختم تا تو را بردم

و تو خود را باختي براي من

ديگر هرگز قمار نميكنم

من ديگر مني ندارم كه ببازم

من ديگر مال تو ام

               گل سرخي دارم كه در باغچه ي قلبم براي هميشه كاشته ام ....