نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ٦:٤٤ ‎ق.ظ روز شنبه ٢۳ تیر ۱۳۸٦

 

از استاد ديني پرسيدند عشق چيست؟ گفت: حرام است.

از استاد هندسه پرسيدند عشق چيست؟ گفت: نقطه اي که حول نقطه ي قلب جوان ميگردد.

از استاد تاريخ پرسيدن عشق چيست؟ گفت: سقوط سلسله ي قلب جوان.

از استاد زبان پرسيدند عشق چيست؟ گفت: همپاي love است.

از استاد ادبيات پرسيدند عشق چيست؟ گفت: محبت الهيات است.

از استاد علوم پرسيدند عشق چيست؟ گفت: عشق تنها عنصري هست که بدون اکسيژن مي سوزد.

از استاد رياضي پرسيدند عشق چيست؟ گفت: عشق تنها عددي هست که پايان ندارد.