نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٧ امرداد ۱۳۸٦

   دو چتر ساده

   دو چتر عاشق

   دو دست پاک و نجیب

   سایه به سایه هم

   همیشه همراه هم

   همیشه در تعقیب

   در تند باد حادثه ها

   در جادهای پر فراز و نشیب

   شانه به شانه هم

   مثل دو عاشق، دو دلداده، دو نیمه سیب

   و آسمان حسود...

   آسمان بغض آلود

   آسمانی تیره با فکر تخریب

   تمام بغض خیسش

   به چترها رسید

   سکوت جاده شکست

   با یک صدای مهیب...

   دو چتر صاعقه خورده

   دو چتر شکسته

   دو دست خیس و غریب

   کوچه ماند و کوچه گرد

   چشمهای باران زده

   و عشق

   چون مصلوبی به صلیب...

                             (کوچه گرد...)