نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱:٥٩ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦

     با ساعت دلم
     وقت دقیق آمدن توست
     من ایستاده ام
     مانند تک درخت سر کوچه
     با شاخه هایی از آغوش
     آب برگهایی از بوسه

     با ساعت غرورم اما

     من ایستاده ام

     با شاخه هایی از تابستان

     با برگهایی از پاییز

     هنگام شعله ور شدن من،

     هنگام شعله ور شدن توست...

     ها... چشمها را می بندم

     ها... گوشها را می گیرم

     با ساعت مشامم
     اینک
     وقت عبور تن توست...