نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱:٤۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٥ آذر ۱۳۸٦

      اين روزا سنگينه سرت

      طول و درازه سفرت

      هواي بارون نداري

      ديوونه ام به خاطرت...

                                      

                            هر چي مي گم مال مني

                                             ساز مخالف ميزني

                                                      ساز مخالف ميزني...

           

      عشقو گرفته، تفرقه

      سفر ميري بي بدرقه

      تكليف رويامون چي شد؟

      دست تو بود، بي دغدغه

                                      عاشقي اما نداره

                                      جنون كه حاشا نداره

                                      از همه شون عاشقترم

                                      اين ديگه دعوا نداره

      ساده نميشه تو رو داشت

      بايد پيشت ستاره كاشت

      ماه رو بايد از آسمون

      رو طاق چشم تو گذاشت...

                               من از تو دل نمي كنم

                                               من از تو دل نمي كنم

                                                     عاشقترينشون منم

                  ساز مخالف رو بزن

                                  من ولي، دم نمي زنم....

                                                                      (مریم حیدرزاده)