نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۱٠:٢٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٥ خرداد ۱۳۸٧

     با تو شروع کردم

     نوشتن هایی که شعر نامیدم

     و شعرهایی که

     به ذهن دفترم سپردم

     با تو شروع کردم

     تمام آن حرفهای بی قافیه را

     که هیچکس نخوانده بود

     و نمی دانست برای کدام دل پریشان است

     با تو بود، هرچه بود

     و برای توست، هرچه دل سرود...

     چندی است که شعرهایمان

     با هم آشنایند!

     و کوچه هایمان

     سرشار از مهتاب و لطافت باران

     می خواهم باز هم بنویسم

     ولی هیچ کلام و واژه ای مرا یاری نمی دهد!

     نمی دانم تو را چگونه بنویسم

     و با کدام شعر

     به جنگ ذهن شاعرت بروم

     توان مقابله ام نیست، می دانم

     من از پیش بازنده ام...

    

                              (کوچه گرد...)