نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ۸:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ تیر ۱۳۸٧

 

    کوچه، خاموش

    نه صدایی، نه آوازی، نه نسیمی!

    کوچه گردی خسته!

    که صدای گامهایش

    خواب درختان را آشفته می سازد

    دندانهایش آواز می خوانند

    و نگاهش،

    کلاغهایی که نیستند را می شمارد

    کسی نیست...

    حتی از پشت پنجره های گرم

    چشمی تماشاگر نیست!

    نه صدایی، نه آوازی، نه نسیمی!

    کوچه، خاموش

    کوچه گرد، خسته

    ...

   

                            (کوچه گرد...)