نويسنده : (کوچه گرد...) ; ساعت ٩:٢٦ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٥ تیر ۱۳۸٧

 

نگاه می کنم به تو

که بهترین ترانه ای،

و در مسیر کوچه ها

چه بی قرار چکیده ای...

نگاه می کنم ولی

چه آفتاب روشنی

میان آن نگاه توست

که آب می کند مرا...

           "چه آتش نهفته ای!!!

 

نگاه من به دست تو

به آن قلم که گفته ای،

همیشه بغض می کند!

و می چکد به دفتری

که با دلت سروده ای...

نگاه می کنم ولی

چرا فقط نگاه تو

صدا می کند مرا؟...

           "چه فکر عاشقانه ای!!!

 

       

                                              (کوچه گرد...)