دیروز من...

   انگار همین دیروز بود!

   نمی دانم... آنقدر منگ شدم که نفهمیدم!

   تو آمدی، نه... صدایت بود!

   آری صدایت بود... و نگران!

   نگران دست نوشته هایت...

   نگران حال من و حال خودت...

   و بعد... یک خداحافظی ساده!

   من ماندم و خودم...

   خود خسته و آشفته ای که مرده بود!

   آری، همین دیروز بود...

 

                                             (کوچه گرد...)

/ 12 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
سايه روشن

سلام ...زمان زود می گذره ..سريع و باور نکردنی ... و ما مي مونيم و تنهايی راستی به روزم و منتظر

بارون

دکتر شريعتي : وقتي نميتوني فرياد بزني ناله نکن!!خاموش باش /قرن ها ناليدن به کجا انجاميد؟؟ تو محکومي به زندگي کردن تا شاهد مرگ آرزوهاي خودت باشي

شادی

برجای مانده و گمگشته در کوچه باغ های خيال تو...

شادی

من لينکتو گذاشتم با اجازه

گندم

سلام چی بگم؟ بازم قشنگ بود مثل هميشه فعلا

ترنم

سلام مثل هميشه قشنگ نوشتی. نمی دونم چرا هميشه ته قصه زندگی آدم تنها می مونه. چرا کسانی که ميان تو زندگی آدم موقتين؟ چرا وقتی تنهاييم اينقدر دلمون می گيره ؟ چرا؟

رها

سلام تو هم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

رویا

اينی که گفتی يعنی چه شعر يا واقعيت به احتمال زياد شعر

رویا

واقعا این حرف و حدیث ها برای همه وجود دارد برای هرکس به شکلی ولی چه بهتر انسان کمرش زیر این مشکلات خم نشود و به موفقیت برسد