غریبه، غریبه نیست...!

     یکی بود، یکی نبود
     تو دیار عاشقا ، یه بی نشون

     دل به رویای غریبی  بستهبود
     شباش رنگ شب نداشت
     تو دلش غمی نداشت
     سیاهی رنگی نبود کهبی نشون

     توی خوابش ببینه!
     گلای باغ بهار، وامیشدن با دیدنش
     مرغای عشقدرخت کاج پیر، همصدا با خوندنش
     کوچه  بوی عشق میداد
     زمونه، محبت و مهرو وفا

     به همه هدیه میداد...
      
     تا که یک روز ابری شد
     انگاری آسمونم طاقتخوشبختی نداشت
     زمونه با چشمای تنگ خودش، بذر تنهایی رو کاشت
     بی نشونگریه میکرد
     توی رویاش با تمام دل و جون،

     غریبه رو صدا میزد!
     اما هیچ جانمیدید غریبشو
     بی غریبه این دیار، دیگه موندن نداره
     روزای خوب بهار،رنگ شادی نداره
     حالا مونده،

     با یه عالم خاطره ی سبز و تهی
     می بینهغریبه رو توی مهی

    
     غریبه توی مه هم ، غریبه نیست...

    

                                          (پیچک...!)

/ 23 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
مريم ترسايي

دنیای خصو صیمان باید تنها بماند آخر هیچکس مثل ما وما مثل هیچ کس نیستیم

چکاوک

مجید جان کلوبتو چک نکردی؟؟؟یا کردی اما جواب ندادی

ستاره

هستم .... درس و حسابم ای........ اومدم با هم بریم تا 21 هستی ؟ [گل]

ستاره

می بینم که پرندهو ماه و ژاسمون زیاد شدن توو کامنتااا خیر باشه

ستاره

3 تا مونده تا 21 می دونی چقد راااااااااس؟؟!!!! [نگران][تایید] ولی هستـــــــم

ستاره

راسی... منی که اصن نفس ندارم و توااان جمعه می خوام برم کووووووه کدوم کوووه ؟ همون کوهی که ارتفااش 2400 متره[ابرو][ابرو] به نظرت می میرم ؟؟؟باور کن من تحمل ایـــــــــــــــنهمه راهو ندارم حالا تا 21 یه چی !!!

ستاره

[شرمنده] دستـــــــــــــم

ستاره

حسن ختااام [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]