وقت عبور تو...

     با ساعت دلم
     وقت دقیق آمدن توست
     من ایستاده ام
     مانند تک درخت سر کوچه
     با شاخه هایی از آغوش
     آب برگهایی از بوسه

     با ساعت غرورم اما

     من ایستاده ام

     با شاخه هایی از تابستان

     با برگهایی از پاییز

     هنگام شعله ور شدن من،

     هنگام شعله ور شدن توست...

     ها... چشمها را می بندم

     ها... گوشها را می گیرم

     با ساعت مشامم
     اینک
     وقت عبور تن توست...

/ 9 نظر / 4 بازدید
@lirez@

مثل هميشه قشنگ بود با یاد شانه های تو سر آفریده است ایزد چقدر" شانه به سر" آفریده است‏ پای مرا برای دویدن به سوی تو پای تو را برای سفر آفریده است می خواست کوره در دل انسان بنا کند مقدور چون نبود جگر آفریده است...‏ موفق باشی

سايه روشن

سلام ..به به ..خوش گذشت بندر...هوا چطور بود؟آقا خودمونيم ..ساعتم موارد استفاده زيادی داره ها

امير

من ياد دفعاتی افتادم که قال گذاشته شده بودم

من

سلام... بسيار زيبا... ز سرو قد دلجويت مکن محروم چشمم را بدين سرچشمه اش بنشان که خوش آبی روان دارد سبز باشيد و سربلند

هلو!!!

حس جالبی رو القا می کرد من دقيقا حس می کنم چی می گی

مه نوا

چه سخت است انتظار و من گرفته ساعت شماطه دار کوچکی به دست می شمارم نقطه های روی ساعت را در این اندیشه سزگردان چرا در پهنه ساعت به جای هر رقم یک نقطه بنشسته ست و او شاید نمی خواهد بدانم ساعت چند است