پست های ارسال شده در مهر سال 1386

دوستت دارم...

 پاییز اومد... پاییز اومد... آره،همین امروز اومد!... پاییز برگ ریز... پادشاه فصلها،پاییز!         *------------------------------------------------------------*                 تو را به اندازه تمام کسانی که نشناخته ... ادامه مطلب
/ 16 نظر / 21 بازدید