جشن میلادت مبارک...

     برای روز میلاد تن خود

     منه آشفته رو تنها نذاری

     برای دیدن باغ نگاهت

     میون پیکر شبها نذاری

 

                    همه تنهایی ها با من رفیقن

                    منو در حسرت عشقت نذاری

                    برای روز میلاد تن خود

                    منو دور از دل و دیده ت نذاری

 

     دلم دل تنگه و مهرت رو می خواد

     دلم رو در پی غمها نذاری

     میام تنها توی قلبت میشینم

     من و قلبت رو جایی جا نذاری

 

                            عزیزم جشن میلادت مبارک

                            منو اون سوی جشن دل نذاری...

/ 7 نظر / 5 بازدید
فرزانه

سلام سلام صد تا سلام گل مهربونم سلام قشنگم خوش زبونم سلام و صدها سلام و سلامتی خدمت تو مهربونم هم زبونم قشنگم و خوش زبونم خوبی خوشی سلامتی من امدم ولی خوب فقط امروز امدم دوباره امروز که برم اخر دی دیگه می ایم خوبی مهربونم ؟؟؟؟؟؟ دلم خیلی براااااااااااااااااااااات تنگ شده بود واااااااااااااااااااااااااای دمت گرم با این نظرهای خوووووووووووووووشکلت منو شرمنده کردی مهربونم بزار دی تمام بشه و امتحاناتم به خداااااااااااااااااااااااااااااااااااا جبراااااااااااااااااااااااااااااااااااااامی کنم مهربونم خیلی ماااااااااااااااااااااااااهی ببخشید که دیر امدم شررررررررررررمنده فدات فدات این بوووووووووووووسها برات [بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه] [بوسه][بوسه]

فرزانه

راستی اینم کیک تولدمه برات اوردم اگه دیر شد ببخشید گلم اخه تا امروز نبودم دوباره امروز برم تا اخر دی نیستم مهربونم بخور نوش جونت مهربونم .*.* .* .* .* .* .() ().() () () ()().* .* .*.* .* .* .* .*.* .* .||| || ||| || ||| || .* .* .*.* .* .* .* .* . *@@@@@@@@@@@ .* .* .* .* .* .* .*@/////////////////////@ .* .* .* .* .* .* . *@@@@@@@@@@@@@.* .* . .* .* .* .* @///////////////////////////@ .* .* .* .* .* @@@@@@@@@@@@@@@@.* .* .* .* .* @////////////////////////////////@.** .* .* .* @@@@@@@@@@@@@@@@*.* .* خوب من باید برم دیگه ولی دلم نمی اید مهربونم ولی خوب مجبورم ولی بدون همیشه به یادتم و منتظرتم مهربونم دوووووووووووووووستت داااااااااااااااااااااااااااااااااااارم قربان تو فرزانه

فرزانه

من اووووووووووووووول شدددددددددددددددددددم اخ جوووووووووووووووووووووووووووووووونم

فرزانه

.......I Love you ......I Love you شب که می شه برو کنار پنجره تا ستاره ها ببیننت و حسودیشون بشه که ماهشون مال منه ! _____________@__@@_____@ ____________@@_@__@_____@ ___________@@@_____@@___@@@@@ __________@@@@______@@_@____@@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@@______@_@ _________@@@@_______@_______@ _________@@@@@_____@_______@ __________@@@@@____@______@ ___________@@@@@@@______@ __@@@_________@@@@@_@ @@@@@@@________@@_____ _@@@@@@@_______@_____ __@@@@@@_______@@_____ ___@@_____@_____@_____ ____@______@____@_____@_@@ _______@@@@_@__@@_@_@@@@@ _____@@@@@@_@_@@__@@@@@@@ ____@@@@@@@__@@______@@@@@ ____@@@@@_____@_________@@@ ____@@_________@__________@ _____@_________@_____ _______________@_____ ____________@_@_____ _____________@@_@_____ ______________@@_____ ______________@_____ گاهی آنقدر غرق در آرزوهایت هستی ، که فراموش می کنی آرزوی کسی هس

کوچه غريب

غزلی سرودم اما به دلم نمیزند چنگ نکند ،خدا نخواهد که دلی چنين شودتنگ نه بسازدم به سازی،نه بخواندم به جامي چه بنامم اين غزل را که دلش بريده چون سنگ

گندم

ســــــــــــــــلام بدووووووووووو بدووووووووووووو من اپماااااااااااااااااا زوووووووووووووووووودی باش بیا

پريشان

بر دستان فاجعه آويختم چراغی که چشم به راه تو مانده بود ود رگوش زمان خواندم عريانترين شعری که باران سروده بود